کسانی که تمایل به دریافت کارت مربیگری از طرف سازمان فنی و حرفه ای را دارند ، ابتدا باید استاندارد مربوط به آن حرفه را از سایت  http://rpc.irantvto.irدانلود کرده و شرایط تحصیلی و سوابق مربوط به مربی را بررسی کنند ، اگر واجد شرایط بودند لازم است دوره ی آموزشی روش ها و فنون تدریس (پداگوژی) را بگذرانند.