استاندارد آموزشي “برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي ( سطح پيشرفته )” يك شايستگي از رشته گردشگري است كه از عهده كارهاي:
  1. بكارگيري صحيح كلمات، فونتيك و لهجه و گويش استاندارد انگليسي

  2. بكارگيري صحيح لغات و عبارات متداول و برخي از اصطلاحات تخصصي رايج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگليسي

  3. مكالمه و محاوره روزمره با استفاده از لغات و برخي از اصطلاحات رايج گردشگري به زبان انگليسي بر مي آيد.

ویژگی های کاراموز ورودی به شرح زیر است:
  • حداقل ميزان تحصيلات: ديپلم
  • حداقل توانايي جسمي و ذهني : دارا بودن سلامت كامل جسمي ورواني
  • مهارت هاي پيش نياز : برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي (سطح متوسطه)