از دیگر دوره های آموزشی آموزشگاه واژه شهروند الکترونیک است. شهروند الكترونيک به کسی اطلاق میشود  كه از حداقل دانش لازم درباره مفاهيم پايه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار باشد، توانايی برقراری ارتباط با اينترنت و ارسال و دريافت پيام‌های الكترونيكی از طريق پست الكترونيک را داشته باشد و همچنين اطلاعات‌، خدمات‌، كالاها و نرم افزارهای مورد نياز خود را از طريق اينترنت جستجو کند.

تمامی انسان‌ها در طول زندگي خود، نقش‌های متفاوتی را ايفا می نمايند. نقش فرزند، والدين، خويشاوندان دور و نزديک، كاسب، تاجر، كارمند، مدير، توليد كننده، دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، رئيس دانشگاه و ده‌ها نقش كوچک و بزرگ ديگر وظايفی هستند كه ممکن است به صورت روزمره به آنها بپردازیم. ما تا به امروز اين وظايف را به كمک روش‌های فعلی انجام میداديم، اما امروزه ابزار الكترونيكی، انجام امور و ايفای وظايف شهروندی را بسيار ساده‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر نموده است.

سه مهارتی كه يک شهروند الكترونيک بايد بداند:

 ۱٫ مهارتهاي پايه
مهارت های لازم جهت کار با کامپیوتر است که شامل موارد زیر میشود:
• كامپيوتر
• فايل ها و پوشه ها
• برنامه های كاربردی ساده
• مبانی اينترنت
• مبانی ايميل

۲٫ 
جستجوي اطلاعات
بلوک جستجوی اطلاعات داوطلب را از ماهيت و وسعت اطلاعات موجود روي اينترنت در زمينه هاي خبری، دولت، مشتری، مسافرت، تعليم و آموزش، اشتغال، پزشكی، آشنا می سازد.
اين بلوک شامل:
•  جستجو- محدوده وسيعی از منابع اينترنتی
•  احتياط ها- نتايج وخطرات
•  اعتبار و وثوق اطلاعات

۳٫ مشاركت الكترونيكی
با كسب مهارتهاي كامپيوتر و جستجو در اينترنت، اين فعالیت ها مجموعه مهارت های لازم براي شهروند را تكميل می كند تا به يک شهروند الكترونيكی تبدیل شود.
اين فعالیت ها شامل:
• خدمات روی خط (ONLINE)
• برنامه های كاربردی عملی

شهروند الکترونیک چه مهارتهايی را كسب خواهد كرد؟

با تكميل اين برنامه شهروندان مهارتهايی را كسب خواهند كرد كه به آنها امكان می دهد تا بطور كامل در جامعه الكترونيكی(E-SOCIETY) مشاركت كنند.

شهروندان:
•  از منابع اطلاعاتی وخدمات موجود روي خط آگاه خواهند شد.
• قادر به جستــجــو در اینترنت و اســتخراج اطلاعات مفيد در زمينه هاي اخبار، دولت، مشتري، مسافرت، آموزش، اشتغال، بهداشت، گروه های مورد علاقه و تجارت خواهند كرد.
•قادر به جستجوي اطلاعات از منابع مختلف خواهند شد.
• قادر به استفاده از خدمات دولت الكترونيكی (E-GOVERNMENT) و خدمات تجاری برخط (مانند خدمات بانكی) خواهند شد.
• معاملات آنلاین را انجام دهند (مثلأ رزرو كردن بليط هواپيما و اتوبوس و…).
• قادر خواهند بود تا به عنوان يک شهروند الكترونيكی در امور اجرائی مشاركت داشته باشند.