قوانین و مقررات آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه

توصيه مي‌نمايم قبل از ثبت ‌نام از مقررات و ضوابط زير اطلاع يافته تا بتوانيد از امكانات ارائه شده بيشترين استفاده را داشته باشيد. بديهی است پس‌ از ثبت‌ نام قطعی قوانين طبق آئين‌ نامه‌ های مندرج پياده خواهد شد.

نكات ضروری جهت ثبت ‌نام

  • رعایت پیش نیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.
  • توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاين در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد. لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
  • تأكيد مي‌شود كه هنگام ثبت‌نام، در تعيين درس (دروس) مورد نظر و ساعات كلاس‌ها دقت لازم را مبذول داريد، در غير اين صورت آموزشگاه واژه از تغيير درس يا تعويض ساعات كلاس جداً معذور است.
  • تشكيل كلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس می باشد.
  • حداكثر زمان غيبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس می باشد، در غير اين صورت دانش‌پذير از شركت در آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه در دوره‌هاي آزاد محروم خواهد شد.

شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه

  • شرط موفقيت در هر دوره، كسب حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ می باشد.
  • دانش‌ پذيران محترم می توانند پس‌از اتمام دوره و احراز نمره قبولی جهت اعلام درخواست صدور گواهينامه پايان‌دوره به دپارتمان آموزشی مربوطه مراجعه نمايند.
  • درصورت مفقود يا مخدوش شدن گواهينامه، صدور گواهينامه المثني با درخواست كتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور مي باشد.

استرداد شهريه

در صورتيكه انصراف يا تغيير كلاس در روز ثبت نام ( تا قبل از پايان وقت اداری) باشد، شهريه کسر نمي‌شود.
درصورت انصراف حداكثر تا يک روز پيش‌ از شروع كلاس ۹۰% شهريه از سوی آموزشگاه واژه فني مسترد مي‌گردد.
انصراف در روز شروع کلاس و حداکثر تا یک روز قبل از گذشت ۲۰% کل ساعات کلاس: استرداد ۷۰% شهریه
درصورت انصراف پس از گذشت ۲۰% کل ساعات درس، هيچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

روش انصراف

دانش پذير گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دليلی تقاضای انصراف داشتيد، می توانيد به يکی از روش های زير اقدام کنيد تا بر اساس آئين نامه فوق و شرايط انصراف در خواست شما مورد رسيدگی قرار گيرد.

۱- مراجعه حضوری به شعبه ای که برای آن ثبت نام نموده ايد.
۲- ورود به حساب کاربری و ثبت درخواست انصراف.