سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند.
با استفاده از سئو میتوانید سایت خود را از نطر رتبه بندی گوگل بالا ببرید. شاید در هنگام جستجو در گوگل برایتان این سوال پیش آمده باشد که سایت ها براساس چه چیزی لیست میشوند؟
پاسخ آن بدین شرح است که سایت ها براساس الگوریتم های گوگل دسته بندی میشوند و این دسته بندی براساس استاندارد ها و قواعد مشخصی صورت میگیرد. این قواعد را سئو کار یا مدیر سئو روی سایت شما پیاده سازی میکند.
سئو کار یا مدیر سئو کیست؟
سئو و سئو کردن از آن دسته فعالیت هایست که مانند تمام کسب و کارهای دیگر مدعی زیاد دارد. به عمل که می رسد متوجه می شوید که اطلاعاتِ شخص به ظاهر متخصص سئو، به میزان کافی نیست.
به کسی که سایت مورد نظر را از نطر رتبه جزء سه سایت برتر گوگل در آن زمینه میکند سئو کار میگویند.